Aktuality

Voda v Lužicích je pitná

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.,
oznamuje občanům,
že je pitná voda ve veřejném vodovodu v Lužicích bez závad
a jakéhokoli postižení přírodní katastrofou.

V případě výskytu drobných zákalů volejte dispečink (telefon 518 305 911),
který zajistí odkalení potrubního řádu.

Zdůrazňujeme,
že takový případný zákal nesouvisí s přírodní katastrofou,
ale je občasným jevem, který se vyskytuje náhodile
a je způsoben s vířením usazenin v potrubí.

Kontaktní osoba:
Technicko-provozní náměstek, pan Zabadal, telefon 602 785 336