Aktuality

Oznámení o ceně stočného

Společnost LUTES s. r. o. oznamuje,
že rozhodnutím valné hromady dne 29. 11. 2021
byla schválena od 1. 1. 2022 cena stočného ve výši 43,60 Kč/m3.

Uvedená cena stočného je bez DPH.
(Sazba DPH dle aktuálně platného předpisu.)