Aktuality

Obecné zásady pro rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky "Lužice – tornádo" majitelům nemovitostí

Obecné zásady pro rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky „Lužice – tornádo“ majitelům nemovitostí:

 1. rozhodný okamžik pro zařazení nemovitosti do kategorie RD, rekreační objekt, jiná stavba je 24. 6. 2021,
 2. žádost je možno podat jen k legální stavbě, tj. ke stavbě zapsané ve Veřejném registru - Katastru nemovitostí,                
 3. žádost podávají a podepisují všichni vlastníci (spoluvlastníci) nemovitosti,
 4. příspěvek (dar) se netýká žádných doplňkových staveb (oplocení, bazény, pergoly, samostatně stojící garáže atd.),
 5. příspěvek (dar) je určen jen a výlučně na opravu či výstavbu nemovitostí poničených tornádem ze dne 24. 6. 2021, případně na vybavení poničené domácnosti dle účelu veřejné sbírky,
 6. finanční prostředky budou z veřejné sbírky uvolněny na základě písemně uzavřené smlouvy,
 7. na příspěvek (dar) není právní nárok, obec Lužice si vyhrazuje právo na základě posouzení žádosti příspěvek nevyplatit, resp. žádost přeřadit do jiné kategorie,
 8. žadatel je povinen podat písemnou žádost na obec Lužice, která bude podepsána všemi vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí,
 9. jedinou přílohou k písemné žádosti bude fotodokumentace, která bude srozumitelně a jednoznačně prokazovat míru poškození nemovitosti,
 10. obec Lužice si může vyžádat doplňující informace,
 11. poskytnutý dar nepodléhá finančnímu vypořádání s obcí Lužice, může však podléhat kontrole ze strany finančního úřadu, Jihomoravského kraje, Ministerstva vnitra apod.,
 12. žádost o příspěvek (dar) je možno podat do 15. 11. 2021, podáním se rozumí den převzetí žádosti podatelnou OÚ Lužice,
 13. příspěvek (dar) bude vyplacen bezhotovostně na účet vlastníka nemovitosti, v případě více vlastníků na účty uvedené ve Smlouvě v příslušném poměru,
 14. žádost bude podána buď v listinné podobě na podatelnu OÚ Lužice nebo prostřednictvím datové schránky, ID tqabcvi, jiné podání není možné,
 15. formulář žádosti bude k dispozici na webových stránkách obce Lužice na adrese: www.luziceuhodonina.cz,
 16. kategorie poškození objektu se nesčítají, vyplácet se bude pouze částka z nejvyšší kategorie poškození objektu,
 17. žádosti, jejich úplnost, srozumitelnost a průkaznost bude posuzovat Rada obce Lužice. V případě nejasností a nejednoznačnosti situaci prověří Stavební komise Rady obce Lužice. Konečné rozhodnutí u sporných záležitostí náleží Zastupitelstvu obce Lužice.
   

ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE V PŘÍLOZE.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-financni-prostredky-z-verejne-sbirky.pdf 114.1 Kb