Akce 2023

AKCE NA ROK 2023

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pro rok 2023
může být průběžně doplňován o nové akce.
Nejsou vyloučeny ani případné změny termínů akcí.
K jednotlivým akcím jsou postupně v aktualitách
zveřejňovány bližší informace. 

 

07.01.2023 Krojový ples
08.01.2023 Novoroční běh
28.01.2023 Ples obce
19.02.2023 Dětský karneval 
25.02.2023 Ples školy
18.02.2023 Fašaňková obchůzka, fašaňková zábava
31.03.2023 Noc s Andersenem v knihovně 
09.04.2023 Velikonoční košt
06.05.2023 Akce k Týdnu pro rodinu, divadelní představení Tetiny
14.05.2023 Den matek
20.05.2023 Setkání mužských sborů na Podluží 
Bude upřesněno Lužická míle
24.06.2023 Rock na Cihelně
08.07.2023 Předhodový večer
9.-11.07.2023 Cyrilské hody
02.09.2023 Loučení s prázdninami
09.09.2023 Lužické vinobraní
16.09.2023 Den kopce 
16.-17.09.2023 Výstava králíků, drůbeže a holubů
11.11.2023 Lampionový průvod – Den veteránů 
18.11.2023 Posezení s písničkou
03.12.2023 Rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark 
16.12.2023 Vánoční koncert Štěpánských koledníků
31.12.2023 Ukončení plavecké sezóny na Cihelně