Obec Lužice

Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena:
Prvních pět dní - 1 den/1 stránka = 20 Kč
Šestý den a dny následující - 1 den/1 stránka = 30 Kč
(Inzerce je vysílána pouze v pracovní dny, o víkendech je vysílán týdeník televize Slovácko, proto je za 1 týden považováno pouze 5 dní.)
Podklady je možno zaslat jako textu (.txt, doc) či jako obrázek (.jpg, .png, .bmp) nebo ve formátu .pdf. S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku či pdf velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající). (Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz: AKTUALITY-INFORMACE Infokanál)
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.


Hlášení místního rozhlasu:

Zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení / max. 250 znaků. 
Hudební blahopřání 70 Kč / 1 hlášení + písnička na přání.
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - PÁ dopoledne v 9:40, odpoledne v 17:00 hod.
V jinou můžou být zveřejňována mimořádná hlášení, smuteční hlášení a hudební blahopřání. 


Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.

Hlášení přijímáme nejpozději den předem. 

 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000 Kč
1/2 strany -  1.000 Kč
1/3 strany -     650 Kč 
1/4 strany -     500 Kč 

Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: .jpg, .doc, .pdf nebo jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Platba se provádí na pokladně OÚ Lužice.
Pozn. inzerci publikujeme barevně.

25.09.2018

Dnes má svátek Zlata

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
24. 9. 2018Výběr z galerie

Lužák