Obec Lužice

Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena:
Prvních pět dní- 1 den/1 stránka = 20 Kč
Šestý den a dny následující- 1 den/1 stránka = 30 Kč
(Inzerce je vysílána pouze v pracovní dny, o víkendech je vysílán týdeník televize Slovácko, tudíž je za 1 týden považováno pouze 5 dní).
Podklady je možno zaslat v pouhém textu v, ve wordu či jako obrázek (.jpg, .bmp) nebo ve formátu .pdf. S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku či pdf velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající). (Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz: AKTUALITY-INFORMACE Infokanál)
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ
nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.


Hlášení místního rozhlasu:

Zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení 
Hudební blahopřání 50 Kč
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - ČT dopoledne v   9:45 hod.
PO a ST odpoledne v 16:30 hod.
ÚT a ČT odpoledne v 14:30 hod.
PÁ                       v 12:30 hod.

Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.
 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000,- Kč
1/2 strany -  1.000,- Kč
1/3 strany -     650,- Kč 
1/4 strany -     500,- Kč 

Inzerát je možno zaslat na nevrla@luziceuhodonina.cz (typ souboru: jpg, doc, pdf popř. bmp nebo i jen jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Platba se pak provádí po vydání Zpravodaje na pokladně OÚ.
Pozn. Inzerci publikujeme barevně.

24.06.2017

Dnes má svátek Jan

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
23. 6. 2017Výběr z galerie

Kostel