Obec Lužice

Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena:
Prvních pět dní - 1 den/1 stránka = 20 Kč
Šestý den a dny následující - 1 den/1 stránka = 30 Kč
(Inzerce je vysílána pouze v pracovní dny, o víkendech je vysílán týdeník televize Slovácko, proto je za 1 týden považováno pouze 5 dní.)
Podklady je možno zaslat jako textu (.txt, doc) či jako obrázek (.jpg, .png, .bmp) nebo ve formátu .pdf. S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku či pdf velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající). (Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz: AKTUALITY-INFORMACE Infokanál)
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.


Hlášení místního rozhlasu:

Zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení. 
Hudební blahopřání 50 Kč.
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - ČT dopoledne v 9:00 - 9:55 hod.
PO a ST odpoledne v 16:00 - 16:30 hod.
ÚT a ČT odpoledne v 14:00 - 14:30 hod.
PÁ v
9:00 - 9:55 hod.

Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.
 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000 Kč
1/2 strany -  1.000 Kč
1/3 strany -     650 Kč 
1/4 strany -     500 Kč 

Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: .jpg, .doc, .pdf nebo jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Platba se pak provádí po vydání Zpravodaje na pokladně OÚ.
Pozn. inzerci publikujeme barevně.

24.08.2017

Dnes má svátek Bartoloměj

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
24. 8. 2017Výběr z galerie

Lužák