Obec Lužice

Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena:
Prvních pět dní - 1 den/1 stránka = 20 Kč
Šestý den a dny následující - 1 den/1 stránka = 30 Kč
(Inzerce je vysílána pouze v pracovní dny, o víkendech je vysílán týdeník televize Slovácko, proto je za 1 týden považováno pouze 5 dní.)
Podklady je možno zaslat jako textu (.txt, doc) či jako obrázek (.jpg, .png, .bmp) nebo ve formátu .pdf. S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku či pdf velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající). (Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz: AKTUALITY-INFORMACE Infokanál)
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.


Hlášení místního rozhlasu:

Zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení / max. 250 znaků. 
Hudební blahopřání 70 Kč / 1 hlášení + písnička na přání.
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - PÁ dopoledne v 9:40, odpoledne v 17:00 hod.
V jinou můžou být zveřejňována mimořádná hlášení, smuteční hlášení a hudební blahopřání. 


Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.

 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000 Kč
1/2 strany -  1.000 Kč
1/3 strany -     650 Kč 
1/4 strany -     500 Kč 

Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: .jpg, .doc, .pdf nebo jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Platba se pak provádí po vydání Zpravodaje na pokladně OÚ.
Pozn. inzerci publikujeme barevně.

22.01.2018

Dnes má svátek Slavomír

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
22. 1. 2018Výběr z galerie

Areál Cihelny v zimě